Sunday, 24 February 2013

#16 : Adab

"Adab adalah pengenalan dan pengi'tirafan tentang hakikat bahawa ilmu dan kejadian telah disusun dengan tertib mengikut darjat dan martabatnya masing-masing. Adab juga berkaitan dengan kedudukan sebenar seseorang dalam hubungannya dengan hakikat itu serta berdasarkan kepada daya dan potensi jasmani, akal, dan ruhnya."

- Syed Muhammad Naquib al-Attas (Adab Dan Peradaban, Karya Pengi'tirafan Untuk Syed Muhammad Naquib al-Attas, page 45)

0 comments:

Post a Comment