Thursday, 14 February 2013

#10 : Pedang Dan Kalam

Segala pekerjaan pedang itu boleh dibuat dengan kalam,
Adapun pekerjaan kalam itu tiada boleh dibuat dengan pedang,
Dan beberapa ribu dan laksa pedang yang sudah terhunus,
Dengan segores kalam jadi tersarung.

- Raja Ali Haji, dalam mukaddimah Kitab Bustan al Katibin

0 comments:

Post a Comment